Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ: Συμμετρίες Συνάρτησης

Σε αυτό το διδακτικό ψηφιακό σενάριο θα μελετηθούν οι συμμετρίες μιας συνάρτησης ως προς τους άξονες x'x, y'y και την αρχή των αξόνων. Με αυτό τον τρόπο μελετώνται οι έννοιες της άρτιας και της περιττής συνάρτησης.
Καινοτομίες: σύγχρονες προσεγγίσεις των εννοιών με δυναμικό τρόπο, απειρία μετασχηματισμών, πολλαπλές αναπαραστάσεις, πειραματισμοί, ομαδοσυνεργατική μάθηση, φύλλα εργασίας με οδηγίες χρήσης της εφαρμογής και ερωτήσεις για τις προς ανακάλυψη έννοιες, καθηγητής σε ρόλο εξυπηρετητή – διευκολυντή της μάθησης.
Για περισσότερα κάντε κλικ στην εικόνα.

Inequalities: Theorems, Techniques and Selected Problems

Zdravko Cvetkovski
Kάντε κλικ στην εικόνα.

Ζηλευτή καθετότητα

Στο παραπάνω σχήμα, οι κύκλοι τέμνονται στα σημεία και είναι το μέσο του τόξου  και το μέσο του τόξου  
Να δείξετε ότι

Οι εισηγήσεις της ημερίδας του παραρτήματος της Λάρισας της Ε. Μ. Ε με θέμα: "Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου: Διδακτική, Κριτική Εμβάθυνση και Αξιολόγηση" (18 - 2 - 2017)

1. Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, με θέμα: "Βασικά προβλήματα διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών που αναδεικνύει η διόρθωση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων στα βαθμολογικά κέντρα"
2. Μπαρούτης Δημήτρης - Σαράφης Ιωάννης με θέμα: "Μια δέσμη διδακτικών προτάσεων και δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της Ανάλυσης της Γ΄ Λυκείου"

1991 AIME, Problem 7

Find $A^2$, where is $A$ the sum of the absolute values of all roots of the following equation:
$x = \sqrt{19} + \dfrac{91}{{\sqrt{19}+\dfrac{91}{{\sqrt{19}+\dfrac{91}{{\sqrt{19}+\dfrac{91}{{\sqrt{19}+\dfrac{91}{x}}}}}}}}}$

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Τέσσερα τεσσάρια: Νο 93

Χρησιμοποιώντας τέσσερα τεσσάρια και όποια πράξη θέλετε και δυνάμεις, ριζικά, παραγοντικά - όχι απαραίτητα όλα - να σχηματίσετε τον αριθμό $93$.

Μια αναγωγή του Δηλίου προβλήματος εις την μέθοδο παρεμβολής

Περιοδικό Ευκλείδης Β΄, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1988

Ισοσκελές από καθετότητες

Έστω  τυχαία σημεία πάνω στις κάθετες πλευρές ορθογωνίου τριγώνου και έστω το μέσο του και το μέσο του  
Αν οι κάθετες από τα στις αντίστοιχα τέμνονται στο , να δείξετε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές.

ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ: Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι εφαρμογές τους

Το παρόν σενάριο αφορά τη διδασκαλία των τριών τριγωνομετρικών συναρτήσεων y=ημχ, y=συνχ, y=εφχ και ασχολείται με τρία κυρίως θέματα:
1. τη μετάβαση από τον υπολογισμό των τριγωνομετρικών αριθμών ως λόγο πλευρών ορθογωνίου τριγώνου στην εισαγωγή των τριγωνομετρικών συναρτήσεων, μέσω της ιστορικής εξέλιξης της τριγωνομετρίας

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Συμπληρώνοντας το τετράγωνο

Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία: Το πρόβλημα της εβδομάδας (13/2/2017)

2012 China TST - Πρόβλημα 2

Έστω σκαληνό τρίγωνο $\Delta ABC$ και έστω ${A_1},{B_1},{C_1}$ τα σημεία επαφής του εγγεγραμμένου του κύκλου με τις πλευρές $BC,CA,AB$, αντίστοιχα.
Αν ${A_2}$  είναι το συμμετρικό σημείο του ${A_1}$ ως προς την ${B_1}{C_1}$ και ${B_2},{C_2}$ ομοίως και $A{A_2} \cap BC = {A_3}$, $B{B_2} \cap CA = {B_3}$, $C{C_2} \cap AB = {C_3}$, να αποδειχθεί ότι τα σημεία ${A_3},{B_3},{C_3}$ είναι συνευθειακά.

Problem of the Week: 2000 AMC 12, Problem 12

Let $A,M$ and $C$ be nonnegative integers such that
$A+M+C=12$. 
What is the maximum value of
$A \times M \times C+A \times M+M \times C+A \times C$?

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017