Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

FORTYTWO

Στην παρακάτω πρόσθεση σε κάθε γράμμα αντιστοιχεί και ένα ψηφίο. Σε διαφορετικά γράμματα αντιστοιχούν διαφορετικά ψηφία.
Να βρεθούν τα γράμματα, ώστε η πρόσθεση να είναι σωστή.

Συστήματα με 150 μεταβλητές

Τρία εμβαδά

Ένα σημείο Ρ επιλέγεται τυχαία στο εσωτερικό ισοπλεύρου τριγώνου $ABC$. 
Ποια είναι η πιθανότητα το εμβαδόν του τριγώνου $ABP$ να είναι μεγαλύτερο από το εμβαδόν του τριγώνου $ACP$ και του $BCP$;
2003 AMC 12A, Problem 16
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Θεόδωρος Παγώνης - Συλλογή ασκήσεων για όλες τις τάξεις του Λυκείου

1. Άλυτες ασκήσεις ταξινομημένες ανά παραγράφο (α΄ τεύχος) για την Άλγεβρα Β΄ Λυκείου.
2. Άλυτες ασκήσεις ταξινομημένες ανά παραγράφο (σχ. έτος 2015 - 16) για τα μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου.
3. Άλυτες ασκήσεις ταξινομημένες ανά παράγραφο για τη Γ΄ Λυκείου κατεύθυνσης (θετικών σπουδών, σπουδών οικονομίας και πληροφορικής).
Πηγή: lisari

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Πυθαγόρειο θεώρημα - Απόδειξη 93η

Kάντε κλικ στο σχήμα, για να δείτε το φύλλο εργασίας.

x=?

Να βρεθεί η γωνία $x$.
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

3ο Λύκειο Αλεξανδρούπολης - Σημειώσεις Μαθηματικών

Εδώ μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις των μαθηματικών του σχολείου μας για τα μαθηματικά της Α΄Τάξης.
Εδώ μπορείτε να δείτε τις σημειώσεις των μαθηματικών του σχολείου μας για τα μαθηματικά της B΄Τάξης.

Πρόγραμμα μαθημάτων Ε.Μ.Ε. 2015 - 2016

Από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015 θα γίνονται μαθήματα στο κτίριο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Πανεπιστημίου 34, Αθήνα, σε τέσσερις τάξεις ως εξής:
Για μαθητές Α΄ και Β' τάξης Γυμνασίου, ώρα 09.10 – 10.30
Για μαθητές Γ΄τάξης Γυμνασίου, ώρα 10.40 - 12.00
Για μαθητές Α΄τάξης Λυκείου, ώρα 12.10 – 13.30
Για μαθητές Β΄και Γ΄τάξης Λυκείου, ώρα 13.40 - 15.00.
Τα μαθήματα είναι εισαγωγικά με βασικό στόχο την προετοιμασία των μαθητών που ενδιαφέρονται, σε ύλη Ελληνικών και Διεθνών μαθηματικών διαγωνισμών, κυρίως σε τμήματα της ύλης που δεν καλύπτονται επαρκώς από τη σχολική ύλη.

Απαιτητική κάθετος

Δίνεται μία ευθεία γραμμή και ένα σημείο Α εκτός αυτής. Να φέρετε την κάθετο από το Α προς την ευθεία, χρησιμοποιώντας 
μόνο κανόνα και διαβήτη, έτσι ώστε το συνολικό πλήθος των ευθειών και των κύκλων που θα σχεδιάσετε κατά την κατασκευή σας να μην υπερβαίνει το τρία; (Η τρίτη ευθεία πρέπει να είναι η ίδια η κάθετος)
Περιοδικό Quantum
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου - Θεωρία και ασκήσεις ανά ενότητα

Γεωμετρία - Άσκηση 652

Έστω $Μ$ το σημείο τομής των διαγωνίων κυρτού τετραπλεύρου $ΑΒΓΔ$. Η διχοτόμος της γωνίας $ΑΓΔ$ τέμνει την ευθεία $ΒΑ$ στο σημείο $Κ$ και τον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου $ΑΒΓ$ στο $Ν$. Αν $Τ$ είναι το σημείο τομής με τον κύκλο και ισχύει η σχέση 
$ΜΑ\times{ΜΓ}+ΜΑ\times{ΓΔ} = ΜΒ\times{ΜΔ}$
να αποδείξετε ότι  $ΝΑ=ΝΤ$.
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Πορτρέτα μαθηματικών - 13

Ποιος είναι ο εικονιζόμενος μαθηματικός;

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Τεμνόμενοι κύκλοι

Σχεδιάζουμε τέσσερις διαφορετικούς κύκλους σε ένα επίπεδο. 
Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός των σημείων, όπου τουλάχιστον δύο από τους κύκλους τέμνονται;
2002 AMC 10Β
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     

Γέφυρα

Τέσσερις ορειβάτες βρίσκονται στην άκρη μιας μεγάλης γέφυρας και θέλουν να περάσουν απέναντι, είναι όμως νύχτα και ο φακός που διαθέτουν έχει ακόμα 60 λεπτά διάρκεια πριν τελειώσει η μπαταρία. 
Εκτός αυτού η γέφυρα αντέχει μόνο δυο άτομα και συνεπώς δεν μπορούν να περάσουν όλοι μαζί. Οι ορειβάτες είναι διαφόρων ηλικιών και φυσικής κατάστασης και ο καθένας κάνει διαφορετικό χρόνο για να περάσει απέναντι.

x=?

Να βρεθεί η γωνία $x$.
 Διασκεδαστικά Μαθηματικά    www.eisatopon.blogspot.com     
Δείτε τη λύση που μου έστειλε ο συνάδελφος Νίκος Φραγκάκης (Doloros) από την Ιεράπετρα: