Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Διάσημο Γεωμετρικό πρόβλημα με πολλές λύσεις: Λύση 1η

Έστω ισοσκελές τρίγωνο $ΑΒΓ (ΑΒ=ΑΓ)$, με $\angle{Α}=20^0$, $\angle{ΑΒΕ}=20^0$ και $\angle{ΕΓΔ}=10^0$. Να βρεθεί η γωνία $\angle{ΓΔΕ}$.
(Το πρόβλημα δημοσιεύτηκε για πρώτης φορά το 1923 στο μαθηματικό περιοδικό «The Mathematical Gazette»)
Λύση
Μαθηματική Επιθεώρηση Τεύχος 63, 2005
Ευχαριστώ τον συνάδελφο Γιάννη Λιάπη, για το αρχείο που μου έστειλε.

1 σχόλιο: